Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

E 68/2020 rd

Senast publicerat 24-06-2020 12:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 68/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021—2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum15.06.2020FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord