Senast publicerat 18-06-2021 15:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 68/2021 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från EU-kommissionen och den höga representanten om EU:s ökade bidrag till regelbaserad multilateralism

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum04.06.2021FöredragandeUtrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0192