Senast publicerat 18-06-2021 15:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 69/2021 rd

Statsrådets utredning: EU-handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum04.06.2021FöredragandeMiljöministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0503
Hänvisning till EU-dokument