E 7/2020 rd

Statsrådets utredning: EU/USP: Information till riksdagen om Finlands inflytande på EU:s förbindelser med Afrika

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.02.2020
FöredragandeUtrikesministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Kompletterande skrivelse
Datum29.05.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Framtidsutskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 04-06-2020 15:04