Senast publicerat 21-04-2021 14:17
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 7/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Rekommendationer till medlemsstaterna vad gäller deras strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum04.02.2021FöredragandeJord- och skogsbruksministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1820
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument