Senast publicerat 22-06-2021 15:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 74/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategi för frivilligt återvändande och återanpassning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum09.06.2021FöredragandeInrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0433
Hänvisning till EU-dokument