Senast publicerat 22-09-2021 14:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 76/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi i EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.06.2021FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument