Senast publicerat 01-09-2021 12:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 77/2021 rd

Statsrådets utredning: Rådets godkännande av genomförandebeslut om de nationella planerna för återhämtning och resiliens

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum11.06.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0087