Senast publicerat 19-02-2021 16:59
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 8/2021 rd

Statsrådets utredning: Att säkerställa rättvisa i EU – en strategi för europeisk rättslig utbildning 2021–2024, meddelande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.02.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1719
Hänvisning till EU-dokument