Senast publicerat 29-06-2021 09:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 80/2021 rd

Statsrådets utredning: Prognos för beredningen av Europeiska unionens budgetproposition för 2022 (budget; Europeiska unionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum17.06.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1799
Hänvisning till EU-dokument
SEC(2021) 250