E 81/2020 rd

Statsrådets utredning: Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19, förordning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.06.2020
FöredragandeSocial- och hälsovårdsministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/1036
Sökord 
Senast publicerat 17-07-2020 13:13