E 82/2020 rd

Statsrådets utredning: Aktuella visumfrågor i EU

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum29.06.2020
FöredragandeUtrikesministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 16-07-2020 16:37