E 85/2020 rd

Statsrådets utredning: Slutrapport från kommissionens tekniska expertgrupp för hållbar finansiering om tekniska granskningskriterier för en ram för att underlätta hållbara investeringar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum01.07.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1163
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 13-08-2020 13:34