Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

E 88/2020 rd

Senast publicerat 08-09-2020 15:32
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 88/2020 rd

Statsrådets utredning: Interoperabilitet mellan nationella mobilapplikationer till stöd för spårning av smittkedjor för covid-19; Kommissionens förslag om ändring av genomförandebeslut 2019/1765/EU om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa och om upphävande av genomförandebeslut 2011/890/EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.07.2020FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument