Senast publicerat 22-04-2021 09:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 9/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum15.02.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0069
Hänvisning till EU-dokument