Senast publicerat 17-01-2023 11:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo ISL 4/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan
Författningssamlingen
1046/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
78 § i grundlagen

Icke stadfäst lag Tagits upp till behandling

Datum29.09.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaLagen som inte stadfästs av republikens president återgick till riksdagen för behandling.

Remissdebatt

04.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2022.

En behandling

08.11.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag om att lagen godkänns. Behandlingen av lagen i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.11.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.11.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2022
Behandlingen avslutad27.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

luftfartEU-ländertredjeländerinternationella överenskommelserflygtrafikEuropeiska unionenQatar