Senast publicerat 16-09-2021 14:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 11/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1  Lag om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.03.2020Första undertecknarenSebastian Tynkkynen  /safÖvriga undertecknare5Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

15.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konsumtionskrediterkonsumentskyddmarknadsföringkreditgivninghastighetbegränsningar