Senast publicerat 20-10-2021 12:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 13/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 44 § i faderskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 7 kap. 44 § i faderskapslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum28.04.2020Första undertecknarenJukka Kopra  /samlÖvriga undertecknare28Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

25.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

20.10.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

faderskapkäromålutsatt tidborttagning