Senast publicerat 19-04-2021 17:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 15/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 b § i lagen om utkomststöd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 7 b § i lagen om utkomststöd
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum19.04.2021Första undertecknarenAnneli Kiljunen  /sdÖvriga undertecknare7Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden