Senast publicerat 02-12-2020 10:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 16/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum08.05.2020Första undertecknarenRitva Elomaa  /safÖvriga undertecknare21Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

25.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

djurskydddjurskyddsbrottförbuddjurägandeövervakning