Senast publicerat 19-08-2020 14:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 18/2016 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum08.04.2016Första undertecknarenRami Lehto  /safÖvriga undertecknare11Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

27.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

19.02.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i lagmotion LM 84/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd förkastas och att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat28.04.2016
Behandlingen avslutad01.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagsledamöterpensionerövergångsskedeålderspensionfamiljepensioner