Senast publicerat 14-05-2021 11:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 18/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 182 § i lagen om transportservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 182 § i lagen om transportservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum26.04.2021Första undertecknarenJoonas Könttä  /centÖvriga undertecknare75Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

trafikservicejärnvägstrafikspårbunden trafikmaktbefogenhetområdenmyndigheterpersontrafik