Senast publicerat 02-12-2020 10:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 19/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 12 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum14.05.2020Första undertecknarenMikko Kärnä  /centLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

25.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

massmedierreklam (marknadsföring)yttrandefrihetdesinformationutlandetKina