Senast publicerat 14-05-2021 11:56
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 19/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum10.05.2021Första undertecknarenJari Myllykoski  /vänstÖvriga undertecknare111Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

naturskyddfåglarEU-direktivvitkindad gåsstorskarvundantagslovjaktdjurkropparnyttiggörande