Senast publicerat 18-02-2021 13:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 20/2020 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 18 och 20 § i kreditupplysningslagen och 1 kap. 32 § i utsökningsbalken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 18 och 20 § i kreditupplysningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum14.05.2020Första undertecknarenJari Myllykoski  /vänstÖvriga undertecknare111Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

12.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

betalningssvårigheterkreditupplysningargäldenärregisterkunskapförvaringutsökning