Senast publicerat 14-05-2021 11:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 20/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 44 § i faderskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 44 § i faderskapslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum10.05.2021Första undertecknarenJukka Kopra  /samlÖvriga undertecknare104Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

faderskapkäromålutsatt tidbarnets bästa