Senast publicerat 15-12-2020 11:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 21/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum19.05.2020Första undertecknarenSheikki Laakso  /safLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

26.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

02.12.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

14.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 21/2020 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2020
Behandlingen avslutad08.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konsumentskyddinsolvenskonsumtionskrediterräntetakgäldenär