Senast publicerat 17-05-2021 11:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 21/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 46 § i universitetslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 46 § i universitetslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum12.05.2021Första undertecknarenHeikki Vestman  /samlÖvriga undertecknare84Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

universitetföreningsfrihetstudentkårermedlemskapgrundlagar