Senast publicerat 03-06-2021 13:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 23/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum01.06.2021Första undertecknarenAnna Kontula  /vänstÖvriga undertecknare12Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

vapenhandelförsvarsmaterielindustriexportvapenkontrollmänskliga rättigheterutrikespolitiksäkerhetspolitik