Senast publicerat 17-02-2023 16:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 24/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av vägtrafiklagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum16.06.2022Första undertecknarenJohanna Ojala-Niemelä  /sdÖvriga undertecknare108Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

07.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

08.12.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

17.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 291/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 24/2022 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2022
Behandlingen avslutad08.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vägtrafikfordonomkörningarutryckningsfordonhastighetsbegränsningar