Senast publicerat 19-08-2020 10:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 27/2015 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i partilagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 9 § i partilagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum04.11.2015Första undertecknarenOlli-Poika Parviainen  /grönaLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

05.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

10.11.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionLM 27/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat10.11.2015
Behandlingen avslutad04.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

partistödpartierriksdagsvalpartilag