Senast publicerat 02-08-2021 16:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 27/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 kap. 9 § i strafflagen och 9 kap. 2 § i tvångsmedelslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum02.07.2021Första undertecknarenMia Laiho  /samlÖvriga undertecknare13Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

trafikfyllerisparkcyklarelcyklarlätta elfordontvångsmedel