Senast publicerat 09-12-2020 11:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 28/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Begäran om delegation

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum16.06.2020Första undertecknarenMinna Reijonen  /safLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

26.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattnärståendevårdareskattefrihetstöd för anhörigvårdarvoden