Senast publicerat 10-12-2020 10:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 32/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i jaktlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 5 § i jaktlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum17.06.2020Första undertecknarenMarkku Eestilä  /samlÖvriga undertecknare11Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

26.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

jaktEU-direktivfridlysta djurvitkindad gåsvillebrådfåglar