Senast publicerat 09-12-2020 15:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 33/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om farledsavgift

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om farledsavgift
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum22.06.2020Första undertecknarenVille Kaunisto  /samlÖvriga undertecknare8Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

24.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

exportfarledsavgifterhandelssjöfart