Direkt till innehållet

LM 37/2020 rd

Senast publicerat 26-06-2020 12:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 37/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remissdebatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum26.06.2020Första undertecknarenMia Laiho  /samlÖvriga undertecknare14Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord