Senast publicerat 22-09-2020 18:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 4/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Begäran om delegation

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum21.02.2020Första undertecknarenVilhelm Junnila  /safÖvriga undertecknare6Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

28.02.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

04.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat10.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fordonsskattbetalningsvillkorbetalningssättbeskattning