Senast publicerat 25-04-2022 15:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 48/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1252/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum28.10.2021Första undertecknarenPauli Kiuru  /samlÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

16.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.

Första behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 48/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 48/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

16.12.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.12.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat17.11.2021
Behandlingen avslutad07.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bibliotekparlamentorganisationerRiksdagsbiblioteketReglementet för riksdagens kansli