Senast publicerat 06-09-2021 14:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 5/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i jaktlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 27 § i jaktlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum21.02.2020Första undertecknarenVilhelm Junnila  /safÖvriga undertecknare5Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

13.03.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

19.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

jaktlandområdenareavitsvanshjortfångsttillståndälgkrockar