Senast publicerat 02-02-2023 12:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 64/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av utsökningsbalken
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum17.11.2022Första undertecknarenJari Myllykoski  /vänstÖvriga undertecknare50Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

01.02.2023
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.02.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

utsökningverkställighetuppskjutandeenergipriser (kostnader)energiförsörjningutmätning