Senast publicerat 02-12-2022 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 65/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Begäran om delegation

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum18.11.2022Första undertecknarenPeter Östman  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

30.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

fastighetsskattskattefrihetlantbruksbyggnaderbeskattningjordbruksproduktionförsörjningsberedskap