Senast publicerat 01-12-2022 12:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 67/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum18.11.2022Första undertecknarenAntero Laukkanen  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

30.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat01.12.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

utkomstskydd för arbetslösaarbetslöshetsersättningarmedlingsysselsättningspolitik