Senast publicerat 08-03-2021 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 68/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av barnbidragslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum06.11.2020Första undertecknarenSari Tanus  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

02.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Sökord

barnfamiljernativitetfamiljepolitikstödformernyfödda