Senast publicerat 02-01-2023 12:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 69/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen och om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och till lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1298/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om skatteredovisning
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1299/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1300/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1301/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1302/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum25.11.2022Första undertecknarenMatias Mäkynen  /sdÖvriga undertecknare141Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

30.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2022.

Första behandlingen

12.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i lagmotion LM 69/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.12.2022
Riksdagen godkände lagförslag 1-5 i lagmotion LM 69/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

19.12.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.12.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2022
Behandlingen avslutad08.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

forskningsverksamhetutveckling (verksamhet)innovationerlönertjänster (service)skatteavdragbeskattningföretagarelantbruksföretagaresmåbarnspedagogikavgiftersamfundsskattkommunerskatteinkomsterdelningprivatvårdsstöd