Senast publicerat 02-12-2022 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 70/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Återtagits
Behandlingsskede
Återtagande

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum25.11.2022Första undertecknarenKai Mykkänen  /samlÖvriga undertecknare39Ledamoten väckte en lagmotion.

Återtagande

29.11.2022Kai Mykkänen
Ärendet återtogs.

Återtagande

02.12.2022
Återtagandet meddelat i plenum.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

forskningsverksamhetutveckling (verksamhet)innovationerskatteavdragbeskattning