Senast publicerat 19-01-2023 13:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 71/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av Finlands grundlag
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum28.11.2022Första undertecknarenMai Kivelä  /vänstÖvriga undertecknare8Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

11.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat19.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

grundlagargrundrättigheterdjurdjurrättdjurs välbefinnandedjurskyddförädling