Senast publicerat 13-01-2023 12:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 72/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 55 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum28.11.2022Första undertecknarenJohan Kvarnström  /sdÖvriga undertecknare7Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

12.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat13.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

rehabilitering (vård)rehabiliteringspenningsocialskyddändringssökandebesluträttsskyddsnämnderpreskriptionutsatt tidFolkpensionsanstalten