Senast publicerat 24-06-2021 13:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 78/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 119 § i elmarknadslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 119 § i elmarknadslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum06.11.2020Första undertecknarenMarkku Eestilä  /samlÖvriga undertecknare1Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

18.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

25.02.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd samt medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 7/2020 rd och AM 119/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.02.2021
Behandlingen avslutad16.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

elmarknadeneldistributionelnätdriftsäkerhetinternprissättninginvesteringarövergångstid