Senast publicerat 31-01-2020 08:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 84/2018 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Avgörande behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
424/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
425/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
426/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum30.11.2018Första undertecknarenAntti Kaikkonen  /centÖvriga undertecknare7Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.

Första behandlingen

05.03.2019
Ärendet bordlagt till plenum 12.3.2019.

Första behandlingen

12.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i lagmotion LM 84/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd och lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i lagmotion LM 84/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd förkastas och att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

19.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat05.12.2018
Behandlingen avslutad01.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagsledamöteranpassningpensionerutkomstskydd för arbetslösapensionspolitikRiksdagsmannapension