Senast publicerat 04-02-2021 13:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 93/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheterna verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheterna verksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum25.11.2020Första undertecknarenEeva-Johanna Eloranta  /sdÖvriga undertecknare8Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

elektronisk ärendehanteringmyndigheterdatasekretessdatasäkerhetelektronisk identifieringinformationsläckorpersonbeteckningar